Tre og Betong AS

  • Tre og Betong AS
  • Tre og Betong AS
  • Tre og Betong AS
  • Tre og Betong AS
  • Tre og Betong AS

Tre og Betong AS

Tre og Betong AS ble etablert i 1945 av Trygve Svendsen og har siden den gang bokstavelig talt satt spor etter seg. De første årene hadde firmaet hovedkontor i Mosjøen, men valgte i 1948 å flytte til Mo da AS Norsk Jernverk ble etablert i Rana. Etableringen av AS Norsk Jernverk ga en eksplosiv befolkningsvekst i regionen, og byggeaktiviteten var stor både ved AS Norsk Jernverk og ute på byen. I takt med kundenes behov har Tre og Betong AS utviklet seg til å kunne takle de fleste typer byggeoppdrag for næringslivet, det offentlige og private marked.

Pr. i dag er vi totalt ca 60 ansatte i Tre og Betong AS og våre datterselskap. Vi er en moderne entreprenør innen nybygg og rehabilitering, med svært høy kunnskap og kompetanse innen våre fagfelt. I tillegg til tradisjonell entreprenørskap er utleie av næringsbygg og leiligheter en viktig del av vårt virksomhetsfelt.

Administrasjon